Foredrag

Hvordan skape psykologisk trygghet på din arbeidsplass


Verdiskaping skjer gjennom mennesker som opplever samhold, tillit og likeverd. Det skjer når individet blir satt i sentrum og fellesskapet tar ansvar for å skape inkludering og opplevelse av psykologisk trygghet for alle. I dagens arbeidsliv hvor spennvidde i mangfoldet blant mennesker øker, hvor effektivitet, omstillingsevne, og kunnskapsdeling er kritiske faktorer for å være relevant, blir arbeidsmiljøet kritisk viktig. Psykologisk trygghet i dag og i fremtiden stiller nye krav til ledere og medarbeidere.

 • Hva er psykologisk trygghet
 • Verdien av psykologisk trygghet for alle
 • Et ledelsesansvar og et felles ansvar
 • Energilekkasje og risiko ved fravær av psykologisk trygghet
 • Mangfoldsledelse, nøkkelen til økt psykologisk trygghet for alle
 • Slik kommer du i gang
 • 5 tips for å skape psykologisk trygghet for alle

Ledere i dag må vise tålmodighet, klokskap og skape psykologisk trygghet for alle gjennom mangfoldsledelse og kulturbygging. De vet at inkludering og psykologisk trygghet betyr ulike ting for ulike mennesker. En mangfoldsleder aktiverer kraften og energien blant sine ansatte. Og vet at dagens arbeidsliv og verden stiller nye krav til ledelse.

Mangfoldsledelse -

fremtidens ledelse

Dette foredraget er for deg som vil være en leder for det 21. århundre. Vi hører stadig at ledere løfter frem mangfold og likestilling som viktige elementer for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraft. Det er likevel få som sier noe om hvordan de rekrutterer og leder mangfold og likestillingsarbeid, for å utløse potensialet i mangfoldet, eller for å utvikle en organisasjonskultur som bidrar til økt verdiskaping og innovasjon.

Mangfoldsledelse er lederes evne til identifisere og koordinere mangfoldskompetanse for å oppnå organisasjonens tiltenkte mål. Gjennom trygg, modig, inkluderende, fleksibel og nytenkende lederskap, øker man trivsel, motivasjon, deltakelse og effektiviteten blant alle sine medarbeidere. Derigjennom også fremstå attraktiv som arbeidsgiver for å tiltrekke talent og allsidig kompetanse.

 • Hva er mangfold og likestilling?
 • Hvorfor er mangfold og likestilling viktig for din organisasjon?
 • Tallfesting av mangfold.
 • Hvordan kan likestilling og mangfold bidra til økt verdiskaping og innovasjon?
 • Hvilken type organisasjonskultur fremmer og hemmer potensialet i mangfoldet?
 • Hva er mangfoldskompetanse?
 • Hva er mangfoldsmodenhet i en organisasjon?

Deltakere vil få økt bevissthet om hva mangfoldsledelse er og hvordan ledelse av mangfold kan bidra til økt verdiskaping.

Deltakerne vil få verktøy som de kan ta i bruk for å rekruttere og lede mangfoldet.

Foredraget bygger på kompetansekravene i verdens første standard for ledelsessystem for mangfold (SN 11201:218).

Mangfoldskompetanse – det nye gullet

Mangfoldskompetanse er den kompetansen du som leder må utvikle for å identifisere, koordinere og bruke ressursene i bedriften du leder.

Det er også den kompetansen du eller dine medarbeidere kan utvikle gjennom tilhørighet eller deltakelse i ulike kulturer, religioner, språk eller som minoritet på en arbeidsplass eller i et samfunn. Som for eksempel en eller få kvinner på en mannsdominert arbeidsplass, eller en annen minoritet.

 • Mangfoldskompetanse – det nye gullet.
 • Mangfoldskompetanse vs mangfoldsbakgrunn.
 • Hva er mangfoldskompetanse hos en leder?
 • Hva er mangfoldskompetanse hos dine ansatte?
 • Mangfoldskompetanse; hvordan identifisere, koordinere og bruke for å løse bestemte oppgaver?
 • Mangfoldskompetanse til å forstå bruker- og kundeatferd?

  Deltakere vil få økt bevissthet om hva mangfoldskompetanse er og hvordan kompetansen kan identifiseres og brukes uten å stigmatisere eller diskriminere ansatte. Hvordan ledere kan utvikle og bruke mangfoldskompetanse i innovasjonsprosesser og for å løse organisasjonens tiltenkte mål.

  Deltakerne vil få verktøy som de kan bruke for å få frem og ta i bruk mangfoldskompetanse i oppgaveløsning.

  Foredraget bygger på kompetansekravene i verdens første standard for ledelsessystem for mangfold (SN 11201:218).

Min annerledeshet – min styrke!

Mange snakker om å finne sine røtter, sitt opphav og sin gruppetilhørighet, men hvor leter vi etter de ulike røttene? Ikke alle søker sine røtter i hudfarge, religion eller nasjonalitet (opprinnelsesland). Noen søker etter tilhørighet og røtter i kjønn, seksuelle preferanser eller klasse. Andre igjen søker etter sterke føtter, fremfor røtter.

Hva er annerledeshet og hva er normalt? Hvem definerer det normale? Måten vi definerer oss selv på, kan være annerledes enn måten den andre definerer oss. Utfordringen er å gi hverandre retten til å definere seg selv, og dermed synliggjøre sine ressurser og svakheter på egne premisser.

 • Identitet, hvordan definerer du deg selv?
 • Hva er dine styrker og hva er dine drømmer?
 • Hva fører deg nærmere din drøm?
 • Du velger selv om du vil være i en dal, eller om du vil være på toppen av fjellet.
 • Du kan ha kontroll over dine følelser.
 • Du kan kun ta ansvar for dine følelser, tanker og valg.
 • Det er du som sitter med nøkkelen til ditt liv.

Kontakt & booking

Her kan du raskt og enkelt sende en forespørsel på et foredrag med Loveleen Rihel Brenna - selvfølgelig helt uten forpliktelser. Du får lynrask tilbakemelding om pris, dato og annet.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.